Gratis nettsjakk. Spel sjakk på ei rein nettside. Inga påmelding, ikkje noko tillegg eller nedlastingar trengs. Spel mot ei maskin, vener eller tilfeldige motstandarar.
Spel Parti Tevlingar Sjakkspelarar Lag Forum TV
Antal spelararar tilkobla: ?
 Koblar til igjen
 Farge
 Norsk nynorsk
 Logg inn

Sjå 14 299 sjakkmatt

Sjakk matt , Svart har vunne

Svart Stockfish AI på nivå 1 (1500)
Kvit Anonymous

Sjakk matt , Kvit har vunne
Variant: Frå posisjon

Kvit Anonymous
Svart Stockfish AI på nivå 1 (1500)

Sjakk matt , Svart har vunne

Svart Stockfish AI på nivå 2 (1500)
Kvit  Mohammed (1500)

Sjakk matt , Svart har vunne

Svart Stockfish AI på nivå 1 (1500)
Kvit Anonymous

Sjakk matt , Svart har vunne

Svart Stockfish AI på nivå 2 (1500)
Kvit Anonymous

Sjakk matt , Kvit har vunne
Variant: Frå posisjon

Kvit Anonymous
Svart Stockfish AI på nivå 1 (1500)

Sjakk matt , Kvit har vunne

Svart Stockfish AI på nivå 2 (1500)
Kvit Anonymous

Sjakk matt , Kvit har vunne

Kvit Stockfish AI på nivå 1 (1500)
Svart Anonymous