Gratis nettsjakk. Spel sjakk på ei rein nettside. Inga påmelding, ikkje noko tillegg eller nedlastingar trengs. Spel mot ei maskin, vener eller tilfeldige motstandarar.
Spel Parti Tevlingar Sjakkspelarar Lag Forum TV
Antal spelararar tilkobla: ?
 Koblar til igjen
 Farge
 Norsk nynorsk
 Logg inn

Sjå 22 372 sjakkmatt

Sjakk matt , Svart har vunne
Variant: Frå posisjon

Kvit Stockfish AI på nivå 2 (1500)
Svart Anonymous

Sjakk matt , Kvit har vunne

Kvit Stockfish AI på nivå 1 (1500)
Svart Anonymous

180 minutt/ side + 180 sekund/ trekk

Sjakk matt , Svart har vunne

Kvit Stockfish AI på nivå 1 (1500)
Svart Anonymous

Sjakk matt , Svart har vunne

Svart Anonymous
Kvit Stockfish AI på nivå 4 (1500)

Sjakk matt , Svart har vunne

Svart Stockfish AI på nivå 1 (1500)
Kvit Anonymous

180 minutt/ side + 180 sekund/ trekk

Sjakk matt , Kvit har vunne

Svart Anonymous
Kvit Stockfish AI på nivå 1 (1500)

180 minutt/ side + 180 sekund/ trekk

Sjakk matt , Kvit har vunne

Kvit Anonymous
Svart Anonymous

Sjakk matt , Kvit har vunne

Kvit Stockfish AI på nivå 1 (1500)
Svart Anonymous